شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 2166902 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.059 % (22952)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 24.25 % (525551)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 72.84 % (1578529)
 Opera: OperaOperaOpera 0.019 % (413)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.003 % (68)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (3)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.598 % (12962)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.219 % (26424)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 70.51 % (1528008)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.857 % (18585)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.190 % (25791)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 4.614 % (1)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 27.43 % (594513)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 6375
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0