شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 1584609 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.096 % (17375)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 29.84 % (472878)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 66.98 % (1061523)
 Opera: OperaOperaOpera 0.005 % (90)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (7)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (2)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.626 % (9921)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.439 % (22813)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 78.44 % (1243067)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.646 % (10238)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.063 % (16856)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 19.84 % (314444)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 6097
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0