شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 1844799 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.064 % (19646)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 28.15 % (519377)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 68.87 % (1270693)
 Opera: OperaOperaOpera 0.012 % (226)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.002 % (50)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (2)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.574 % (10600)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.312 % (24205)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 77.45 % (1428800)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.865 % (15963)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.170 % (21597)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 5.420 % (1)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 20.51 % (378434)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 6375
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0