شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 1154199 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.369 % (15811)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 24.08 % (278029)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 72.88 % (841221)
 Opera: OperaOperaOpera 0.003 % (40)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (3)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.286 % (3302)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.368 % (15793)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 79.04 % (912356)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.747 % (8623)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.200 % (13851)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 19.00 % (219366)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 2604
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0