شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 1992810 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.073 % (21393)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 26.28 % (523795)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 70.69 % (1408755)
 Opera: OperaOperaOpera 0.018 % (373)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.002 % (56)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (2)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.621 % (12395)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.306 % (26041)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 75.09 % (1496414)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.865 % (17241)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.259 % (25094)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 5.018 % (1)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 22.78 % (454056)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 6375
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0