شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 1047473 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.290 % (13516)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 24.93 % (261216)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 72.07 % (755018)
 Opera: OperaOperaOpera 0.002 % (30)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 9.546 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.284 % (2985)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.404 % (14707)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 80.90 % (847418)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.709 % (7437)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.149 % (12045)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 17.23 % (180570)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 2230
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0