شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 1716245 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.033 % (17730)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 30.01 % (515061)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 67.00 % (1149995)
 Opera: OperaOperaOpera 0.008 % (152)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (7)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (2)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.589 % (10120)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.350 % (23178)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 78.85 % (1353309)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.677 % (11619)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.079 % (18527)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 19.39 % (332786)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 6281
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0