شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد




صفحات اين سايت كلآ 1901951 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]



نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.087 % (20681)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 27.41 % (521379)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 69.60 % (1323819)
 Opera: OperaOperaOpera 0.018 % (344)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.002 % (54)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (2)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.570 % (10855)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.304 % (24817)



سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 76.61 % (1457094)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.876 % (16665)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.184 % (22536)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 5.257 % (1)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 21.32 % (405651)



آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 6375
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0