شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 1776645 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.045 % (18575)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 29.08 % (516811)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 67.95 % (1207277)
 Opera: OperaOperaOpera 0.009 % (161)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (11)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (2)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.582 % (10343)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.320 % (23465)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 78.30 % (1391278)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.742 % (13194)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.127 % (20027)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 5.628 % (1)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 19.82 % (352141)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 6375
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0