شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 1268283 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.338 % (16982)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 24.04 % (304977)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 72.13 % (914843)
 Opera: OperaOperaOpera 0.004 % (55)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (5)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (2)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.719 % (9119)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.758 % (22300)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 76.04 % (964489)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.717 % (9096)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.166 % (14798)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 22.06 % (279896)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 2759
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0