شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 1099874 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.324 % (14571)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 24.52 % (269703)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 72.43 % (796745)
 Opera: OperaOperaOpera 0.003 % (34)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (2)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.286 % (3153)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.424 % (15666)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 80.05 % (880457)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.729 % (8029)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.171 % (12883)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 18.04 % (198502)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 2443
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0