شرکت تامین احتیاجات فنی آرشا آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 2184155 بار نمايش يافته است . دی 93

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.122 % (24523)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 24.10 % (526538)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 72.91 % (1592513)
 Opera: OperaOperaOpera 0.025 % (565)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.004 % (102)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (3)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.606 % (13247)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.220 % (26664)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 70.29 % (1535263)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.924 % (20186)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.213 % (26503)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 4.578 % (1)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 27.57 % (602198)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 1
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 6375
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0